Σήμερα, η NEON ENERGY διαθέτει άνω των 130MWp έργα που είναι

εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία.

H Neon Energy εφαρμόζει την φιλοσοφία “think green” στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(φωτοβολταικά συστήματα) μέσα απο 3 τομείς δραστηριότητας (EPC contracting , Business develpment & Συμμετοχές σε Φ/Β πάρκα). Μελετά , κατασκευάζει και τοποθετεί φωτοβολταικά συστήματα σε πάρκα, επαγγελματικές και οικιακές στέγες προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας.

ΣΙΓΟΥΡΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ – Γραπτή εγγύηση απόδοσης

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ – Γερμανικός εξοπλισμός

ΠΡΟΣΙΤΌ & ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – Ευέλικτα χρηματοδοτικά πακέτα

ΕΥΚΟΛΙΑ – Εκτεταμένοδίκτυο

ΥΓΙΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – Μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ – Πιστοποίηση ISO 9001:2008

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Neon energy φωτοβολταϊκά
Η Neon Energy μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί φωτοβολταικά συστήματα σε πάρκα, επαγγελματικές και οικιακές στέγες προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας. H Neon Energy αναλαμβάνει κάθε στάδιο της υλοποίησης ενός Φ/Β έργου , από την αρχική μελέτη , την διαδικασία αδειοδότησης , την χρηματοδότηση έως και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. καθώς επίσης και την συντήρηση του έργου.

H Neon Energy προσφέρει τις ακόλουθες EPC υπηρεσίες:
• Προμελέτη & Σχεδιασμός του έργου
• Μελέτη εφαρμογής , Εγκατάσταση & Σύνδεση του έργου
• Εγγύηση , επίβλεψη και συντήρηση του συστήματος

Οι υπηρεσίες του Βusiness Development της Neon Energy έχουν ως στόχο την βέλτιστη υλοποίηση μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων στις χώρες δραστηριοποίησής της. Η ομάδα του Business Development συντελείται από έμπειρους συμβούλους έργων, οι οποίοι αξιολογούν και υλοποιούν επιτυχώς τις ανάγκες του κάθε φωτοβολταϊκού επενδυτικού έργου. Το Business Development αφορά έργα τα οποία είναι ήδη αδειοδοτημένα και κατασκευασμένα και / ή έτοιμα προς κατασκευή. Επομένως, οι επενδύσεις προχωράνε γρήγορα και οι επενδυτές επωφελούνται από τα κερδοφόρα έργα αυτά πιο άμεσα.
Η Neon Energy με το πρόγραμμα “Συμμετοχές σε Φ/Β πάρκα”* δίνει τη δυνατότητα σε υποψήφιους επενδυτές να συμμετέχουν1σε εταιρείες που διαθέτουν αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Οι επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν με ποσά απο 100.000€ έκαστος. Η συμμετοχή των επενδυτών με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, αποφέροντας υψηλές αποδόσεις στα κεφάλαιά τους για 20 χρόνια. Η συμμετοχή αφορά σε έργα τα οποία είναι ήδη αδειοδοτημένα και κατασκευασμένα και / ή έτοιμα προς κατασκευή.

Το πρόγραμμα “Συμμετοχές σε Φ/Β πάρκα”* αφορά σε έργα:

  • Αδειοδοτημένα
  • Κατασκευασμένα ή και έτοιμα προς κατασκευή
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος
  • Υψηλές αποδόσεις
  • Άμεσο κέρδος
*Η NEON ENERGY δεν πωλεί η ίδια συμμετοχές σε εταιρείες που διαθέτουν αδειοδότηση φ/β πάρκων αλλά κατασκευάζει και συντηρεί τα εν λόγω φ/β πάρκα.

Φωτοβολταϊκά

Neon energy φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Οι πελάτες μας