Сектор на работа

Възобновяеми енергийни източници
Генериране на енергия, разпределение, комунални услуги
Нефт и газ
Здравеопазване
Търговски сгради
Хотели
 
Спортни съоръжения
Морски пристанища
Транспорт
Тежка промишленост
Обработка на вода
Телекомуникации

Medium voltage products

Армирана с метал типова комутационна апаратура – USN

» Пълна метална обшивка, типово тествана, според IEC62271-200
» Издръжливост на вътрешно искрене до 25 KA/1s
» Намалени габаритни размери
» Вакуумни прекъсвачи – изтеглящ се тип
» Абсолютна безопасност
» Версии 12/17,5/24 KV.

Потопени в масло видове – TTOL
 •  Видове с разширителен съд за масло или херметически уплътнени
 • Алуминиеви или медни намотки
 • До 24 KV / 2500 KVA
 • Според стандарти IEC60076
Предварително изработени външни подстанции
 • Корпуси, изработени от ISO съдове 20 или 40 фута.
 • Лесен транспорт – лесен монтаж
 • Отделни помещения за средноволтова комутационна апаратура – трансформатор – ниско-волтова комутационна апаратура
 • Готови за включване и работа
 • Персонализирани в съответствие с нуждите на всеки проект.
Типове лята смола – TTRES
 • луминиеви или медни намотки
 • E2-C2-F1 сертификация
 • Според стандарти IEC60076-11
 • Минимална поддръжка
 • До 24 KV / 3150 KVA
Пръстеновидни основни блокове – TPM
 •  До 36 KV
 • Версии за закрито и открито
 • Пълна SF6 изолация
 • С линейни прекъсвачи и защитен блок с предпазители
  и/или прекъсвачи на верига
 • Гарантирана работа за над 5000 механични цикъла
 • Според IEC 60694 , 60298, 60265-1, 60420, 60129
  стандарти
Компактна модулна комутационна апаратура – AIR24

» Ротационни изключватели при наличие и липса на товар
» Пълен набор механични блокировки, предотвратяващи всички неправилни действия
» Изолация във въздушно спиране в SF6 газ
» Видима изолация
» 3 в 1: вакуумен прекъсвач / изолатор / заземителен превключвател комбиниран в един-единствен блок (патентован)
» Съгласно IEC 62271-200
» До 24KV/630A/16KAx1s

Low voltage products

Нисковолтови разпределителни табла – (TTA)
 • Типово тествани възли Форма 2 – Форма 4
 • MCC (управлявани чрез двигател центрове)
 • Съгласно IEC 60439-1
 • Защита срещу искрене, съгласно IEC61641
 • С общо електрическо комутационно устройство (ACB – MCCB)
 • До 4000 A
U.P.S.

Предоставяне на критични за мисията продукти и системи, които запълват празнината между подаването от енергодружеството и нуждите от качество на захранването

 • Advanced Power Systems™ (APS™) – 250 kVA до 50 MVA
 • Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) – 1 kVA до 500 kVA
 • Софтуер за защита и управление на данни
 • Дистанционен мониторинг и диагностика
 • Комутационна апаратура
 • Статични превключватели
Разпределителни табла – QuiXtra
 • До 630 A
 • Вътрешна сегрегация до Форма 2
 • До IP43 степен на защита
 • Съгласно IEC 61439-1
 • Монтаж на стена или под
Промишлени прекъсвачи на верига
 • ACB с диапазон 400-6400 A/ 50-150 KA – Entelliguard
 • МСCB с диапазон 16-1600 A/ 18-150 KA – Entelliguard
 • Най-съвременни електронни задействащи блокове
 • Фиксирани / включващи се / изтеглящи се версии
 • Пълна гама аксесоари
Защита за мотор – стартери
 • Термични и магнитни предпазни прекъсвачи за мотор
 • Стандартни и високи капацитети на прекъсване
 • Комбинации с контактори – релета за термично претоварване за DOL, звезда/триъгълник, реверсивни приложения
 • Задвижвания с променливи обороти до 1200 KW
 • Специални скоростни задвижвания за приложения за забавление/помпи
 • Статични меки стартери до 1000 KW
Жилищни компоненти
 • Пълна гама от най-висококачествени жилищни компоненти
 • MCB 3/4,5/6/10/25 KA – червена линия
 • RCCB и RCBO с номинали от 16 A до 100 A и 10 mA до 500 mA.
 •  Комфортни функции (релета, контактори, релета за време, импулсни превключватели, разрядници за защита от пренапрежения, измервателни инструменти) за DIN релсов монтаж.
 • Изолирани корпуси за плосък или стенен монтаж
Контрол и автоматизация
 •  3-4 полюсни контактори за до 450 KW / 825 A в AC3
 • Релета за термично претоварване
 • Електронни релета за време и релета за мониторинг
 • Бутони / индикатори

Construction products

Основен нисковолтов панел 2000 A
Комутационно табло
[/fusion_builder_row_inner]
Табло за автоматизация с P.L.C.
Трансферни шини
Синхронизиращо табло от три
генератора
Нисковолтово разпределително табло форма 4
Нисковолтово разпределително табло 2500 А
Нисковолтово разпределително табло (BUS DUCT)
Средноволтови разпределителни табла (под-станция 800 KVA)
Подстанция на открито
Подстанция на открито
Подстанция на открито

Проекти

Loading...

Нашите клиенти