Спестете до 85% от сметките си отопление чрез термопомпи,

които се препоръчват и монтират от Neon Energy!

  • Пълно използване на нашия научен персонал за ползите на нашите клиенти.
  • Опис на съществуващото оборудване от инженер продажби.
  • Предложение за актуализация на степента на енергийна класификация на Вашата сграда, отнасяща се до ОВК.
  • Избор на правилното оборудване за постигане на идеалните условия за живот и пестене на енергия.
  • Най-високи COP/EER коефициенти за постигане на по-добра икономия с по-ниска консумация на енергия.
  • Продукти, произведени в съответствие с най-високите спецификации.
  • Монтажът се извършва от специализирани монтажници.
  • Нашите сертификати гарантират отлично и оптимално представяне.
  • Повече от 50% печалба поради ниската консумация на енергия в сравнение със старите системи.
  • Следпродажбена поддръжка.

Решения за отопление и охлаждане

Neon Energy - heating cooling

клиенти