„Инвестирайте в партньорство, което е доверено и печелившо,
и участвайте в усилията за постигане на стабилност за нашата планета.“

Neon Energy изповядва философията на „зеленото мислене“ в областта на фотоволтаичните системи чрез две големи бизнес единици, които са EPC изпълнение и бизнес развитие на проекти. Neon Energy консултира, проучва, изгражда, монтира и поддържа висококачествени фотоволтаични системи от 2003 г.

С мисията за предоставяне на интегрирано и цялостно обслужване на своите клиенти Neon Energy поема пълна отговорност за всеки етап от проекта, за да предостави фотоволтаични системи, които са „готови за работа“, като гарантира на своите клиенти най-лесното и удобно завършване на проектите без изненади, затруднения или забавяния в последната минута.

Компанията използва акредитирано съвременно технологично оборудване, като не забравя важността на разходите, качеството и надеждността. В резултат на това компанията може да гарантира на своите клиенти оптимални резултати на представяне, сигурност и устойчивост на фотоволтаичните системи.

Neon Energy има екип от високо обучени професионалисти като строителни инженери, машинни инженери, електротехници и проектанти, които подпомагат постигането на първокласното ниво на обслужване за нашите клиенти.

Neon Energy подхожда сериозно и професионално към всеки предстоящ фотоволтаичен проект, стига инвестицията да е с дългосрочен план. Инвестициите на нашите клиенти са важни за нас и поради тази причина нашите финансови и технически анализи се стремят да оптимизират възвращаемостта на инвестициите на нашите клиенти, за да гарантираме, че техните финансови цели са постигнати.

Νeon Energy поема изпълнението на всяка стъпка от процедурите на проекта, от първоначалното проучване на предложения парцел, през предоставянето на необходимите разрешителни и свързаните финансови заеми, до финалното изпълнение и поддръжка на големи фотоволтаични станции (фотоволтаични паркове и търговски покриви), фотоволтаични системи за домакинства и фотоволтаични системи за корпоративни клиенти, в страните, в които компанията работи.

Neon Energy предлага следните EPC услуги:
• Планиране и проектиране на проекта;
• Изпълнение и монтаж на проекта;
• Гаранция, надзор и поддръжка на проекта.

Какви са нашите услуги за бизнес развитие?
В Neon Energy ние продаваме възможности за инвестиции на международни инвеститори, най-вече бизнес развитието на високодоходни дружества със специална инвестиционна цел, във фотоволтаичния бранш.
Дружествата със специална инвестиционна цел, които предлагаме, се намират на нововъзникващи фотоволтаични пазари и се характеризират с високи FIT нива.
Освен това, ние предлагаме ЕРС решения до ключ за дружества със специална инвестиционна цел, които предлагаме на инвеститорския пазар, на конкурентни цени за изграждане.
Това означава, че нашите дружества със специална инвестиционна цел предоставят изключителни високи нива на възвращаемост на инвестициите и вътрешна норма на възвращаемост.
Това прави Neon Energy мястото, предоставящо разработки на печеливши фотоволтаични проекти.

Гъвкави опции за инвестиция
Инвеститорите могат да участват със 100% собственост на фотоволтаичната инвестиция или със закупуването на една или повече акции в проекти на дружества със специална инвестиционна цел. Научете повече за възможностите за Вашето участие във фотоволтаични паркове чрез закупуването на акции.

Детайлно разработени проекти и отчетност
За да се гарантира желаният резултат на база индивидуален проект, Neon Energy преминава през широки дискусии с клиента, за да се дефинират ясно спецификациите на проекта. Neon Energy гарантира производителността на проекта, тъй като компанията подхожда отговорно към развитието на дружествата със специална инвестиционна цел. Neon Energy управлява дизайна на проекта, решенията за финансиране и разработва програмата за разработка на проекта с подробен план за резултати. Освен това, компанията взема предвид възможностите за промени в обхвата на проекта, управлението на строителите, планирането и контрола на разходите, управлението на риска и управлението на комуникациите. Всички тези стъпки гарантират ефективността на крайния резултат на проекта.

С програмата УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАРКОВЕ*, бъдещите инвеститори имат възможността да участват във фотоволтаичен парк, подкрепяйки философията „Силни в единството“.
Програмата УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАРКОВЕ*
Инвеститорите могат да участват с минимална сума от 100 000 $ (за лице или компания) в компании, които притежават лицензи за фотоволтаични паркове в избрани страни, и да се възползват от висока възвращаемост. Колкото по-високо е паричното участие на клиента, толкова по-високи ще бъдат годишните печалби от проекта за фотоволтаичен парк.

Участието във фотоволтаични паркове* се прилага към фотоволтаични паркове, които:
• Вече притежават необходимите лицензи и разрешителни.
• Вече са построени или се строят.
• Са с гарантирана добра работа на системата.
• Insured against all exogenous dangers and income loss in accordance with the insurance agreement
Participation in PV Parks* offers the following to clients:
• Signed Price Purchasing Agreement (PPA) for the electrical energy produced for a period of 20 years
• A Written guarantee for the production output of the system
• Contribution cost starting from $100.000 per client
• Са с висока възвращаемост от работата на фотоволтаичните паркове.
• Носят незабавна печалба.

* Please note: Neon Energy clarifies that it does not offer mutual fund shares or investment products or investment services. Neon Energy is the EPC CONTRACTOR and within the realms of this role the company simply mediates and informs interested investors regarding their potential participation in photovoltaic stations, whereby Neon Energy undertakes the construction and maintenance of the same.

системи за слънчева енергия

Neon Energy - alouminioum profit

проекти система за слънчева енергия

Нашите клиенти